Pārlekt uz galveno saturu
Iepazīstieties!

Ar prieku varam paziņot, ka sākot no 2022. gada 18. februāra darbu klīnikā sāks drāmas terapeite Ilze Skuja. 

Ilzei Skujai ir Rīgas Stradiņa universitātes profesionālais maģistra grāds veselības aprūpē, mākslas terapeita profesionālā kvalifikācija ar specializāciju drāmas terapijā. 

Drāmas terapija ir viens no mākslas terapijas veidiem, kur caur dažādiem teātra spēles elementiem tiek veicināta labizjūtas uzlabošanās, personības izaugsme, prasme atpazīt savas un citu rīcības motīvus, cēloņus un sekas; pārvarēt sociālos aizspriedumus; attīstīt radošumu, mazināt trauksmi, apzināties problēmrisināšanas stratēģijas. Drāmas terapijā īpašs fokuss ir emociju diapazona paplašināšana, verbālo un neverbālo komunikācijas līdzekļu apzināšanās, iztēles vingrināšana un pašanalīze. Drāma var palīdzēt uzlabot emocionālo, kognitīvo, fizisko un sociālo veselību.

Ilze stāsta par savu pieredzi un drāmas terapiju: "Ļoti labi saprotos ar pusaudžiem un jauniešiem, kurus atbalstu problēmsituāciju risināšanā jau vairāk nekā 13 gadus. Mana darba pieredze labdarības organizācijā "Palīdzēsim.lv" ļauj labāk izprast pusaudža un jaunieša rūpes un vajadzības. Savukārt ar zināšanām drāmas terapijā spēju jauniešiem un pieaugušajiem sniegt atbalstu un veselīgu priekšstatu par savstarpējām attiecībām, apgūt dažādas sociālās prasmes un veicināt veselīgu emociju izpausmi”.

Šobrīd Ilze plāno individuālās drāmas terapijas sesijas, taču ar laiku labprāt veidotu arī terapiju grupas gan jauniešiem, gan pieaugušajiem. Strādājot grupā, dalībnieki izjūt piederības sajūtu, mācās rūpēties un būt atbalstošiem, saņem iedrošinājumu, sākotnēji ienesot un risinot savas problēmas, vēlāk spējot šo pieredzi integrēt arī “ārpasaulē”.  

Pierakstu var veikt pa tālruni: 67 625 655