Pārlekt uz galveno saturu
Ziņas

Cenšoties izprast, ka katrs bērns attīstās individuāli, vecākiem var būt grūti saprast kurā brīdī emociju uzliesmojumi, aizkavēta valodas attīstība un jutīgums pret ārējiem stimuliem ir saistīts ar individuālo attīstību "normas robežās" un kurā brīdī tas saistīts ar kādu slimību. Nereti jau paši vecāki aizdomājas, ka tas iespējams ir saistīts ar kādu attīstības traucējumu, kā piemēram ar autiskā spektra traucējumiem, ja papildus minētajiem simptomiem novērota atkārtota uzvedība, nosliece uz neverbālo komunikāciju vai intereses trūkumu par citiem cilvēkiem.

Saistībā ar to no 2023.gada janvāra mūsu klīnikā iespējams veikt autisma diagnostikas zelta standartu: ADOS-2 testu. To var veikt gan pēc pašu iniciatīvas, gan ar ārsta nosūtījumu.

Kas ir Autisms?

Autisms ir attīstības traucējums visa mūža garumā, kas ietekmē to kādā veidā persona komunicē ar citiem un redz pasauli sev apkārt. Autisma pazīmes visbiežāk izpaužas jau līdz trīs gadu vecumam. Grūtības bērna un vecāku saskarsmē rodas jau 2-2,5 gadu vecumā.

Autisms skar vairākas bērna attīstības jomas:

 • Sociālo komunikāciju (uzmanības pievēršana cilvēkiem, vienota uzmanība, atdarināšana, neverbālā komunikācija)
 • Interešu un aktivitāšu dažādība (spēlēšanās, iztēle)
 • Valoda un runa (receptīvā un ekspresīvā valoda)
 • Kognitīvās spējas (verbālās, neverbālās, telpiskās domāšanas spējas, darba atmiņa, apstrādes ātrums)
 • Adaptīvās spējas (pašaprūpe, sadzīves prasmes)
 • Motorās spējas (lielās un smalkās kustības)

Viens no izmeklējumiem, kas nepieciešams autisma diagnostikai ir ADOS tests (uz rotaļām – sarunām balstīts sociālo prasmju un komunikācijas prasmju novērojums/novērtējums). Ar testa palīdzību tiek vērtēta bērna komunikācijas un saskarsmes prasmes.

Kā notiek ADOS testa veikšana?

Psihodiagnostikas process:

 1. Tikšanās reize - viena konsultācija (50min), intervija vecākiem par bērna pašreizējo un pagātnes funkcionēšanu. Tiek apzināta bērna savstarpējā sociālā mijiedarbība, komunikācija, ierobežoti, atkārtoti vai stereotipu uzvedības modeļi, attīstības anomālijas. Strukturētas izvērtēšanas instrumenti:  ADI-R: The Autism Diagnostic Interview-Revised (Rutter et al., 2003).
 2. Tikšanās reize – viena konsultācija (50-70min) bērnam vai bērnam kopā ar vecāku. Tiek izmantots spēlē un komunikācijā balstīts novērtēšanas instruments, kas paredzēts bērna uzvedības novērošanai. Moduļi: agrīnā vecumā, nerunājošiem bērniem vai bērniem ar ierobežotu runu, runājošiem bērniem un pusaudžiem. Izvērtēšanas instruments: ADOS-II: Autism Diagnostic Observation Schedule (Lord, C. et al., 2001).
 3. Tikšanās reize – viena konsultācija (50min) – atgriezeniskās saites sniegšana vecākiem un atzinuma izsniegšana (psihodiagnostikas iegūto rezultātu apkopojums).

ADOS-2 rezultātus nevar analizēt sekojošos gadījumos:

 • Vājredzīgiem cilvēkiem;
 • Vājdzirdīgiem cilvēkiem;
 • Cilvēkiem ar selektīvo mutismu;
 • Ja bērns tikšanās reizē visu laiku sēž mammai klēpī vai raud.

ADOS testu mūsu klīnikā veic klīniskās un veselības psiholoģes - Eva Stikāne un Dženija Lauva