Skip to main content
This page is available in Latvian only.
Individuālā terapija
Ārsti-psihoterapeiti, psihosomatiskās medicīnas speciālistiCena EUR
(vizītes ilgums)
Dr. Elīza Barbara Poikāne35
(45 min)
Dr. Paula Kovaļevska (darba valoda latviešu/krievu)
Dr. Līva Mača
Dr. Ilze Madara Brūvere
Dr. Sinda Kalniņa
Dr. Lana Šišlo
Dr. Romāns Beskrovnijs (darba valoda latviešu/krievu)40
(45 min)
Dr. Jevgenijs Dmitrijevs (darba valoda latviešu/krievu)50
(45 min)
Dr. Madara Pumpure
Dr. Lelde Logina
Dr. Laura Valaine
Dr. Lelde Smilte-Breča
Dr. Gļebs Troščenkovs (darba valoda latviešu/krievu)60
(45 min)
Dr. Ērika Rutkovska (darba valoda latviešu/krievu)
Dr. Laura Bubko70
(45 min)
Dr. Ernests Pūliņš-Cinis
Dr. Olga Ļevašina (darba valoda latviešu/krievu)
Dr. Agnese Miksone
Dr. Elīna Zelča
Dr. Dace Krūmiņa80
(45 min)
Dr. Sandra Vinniņa (darba valoda latviešu/krievu)90
(45 min)
Dr. Oļegs Plesunovs (darba valoda latviešu/krievu)
Docents Dr.med. Andrejs Ancāns
Docents Dr. med. Artūrs Utināns (darba valoda latviešu/krievu)100
(45 min)
Docente Dr. med. Velga Sudraba120
(45 min)
Individuālā terapija angļu valodā
Ārsti-psihoterapeiti, psihosomatiskās medicīnas speciālistiCena EUR
(vizītes ilgums)
Dr. Romāns Beskrovnijs60
(45 min)
Dr. Jevgenijs Dmitrijevs
Dr. Sinda Kalniņa
Dr. Lelde Logina
Dr. Lana Šišlo
Dr. Laura Valaine
Dr. Madara Pumpure
Dr. Ilze Madara Brūvere
Dr. Līva Mača
Dr. Lelde Smilte-Breča
Dr. Elīza Barbara Poikāne
Dr. Gļebs Troščenkovs70 
(45 min)
Dr. Laura Bubko80
(45 min)
Dr. Olga Ļevašina
Dr. Ernests Pūliņš-Cinis
Dr. Agnese Miksone
Dr. Elīna Zelča
Dr. Oļegs Plesunovs100
(45 min)
Docents Dr. med. Artūrs Utināns120
(45 min)
Pāru terapija
Ārsti-psihoterapeiti, psihosomatiskās medicīnas speciālistiCena EUR
(vizītes ilgums)
Docents Dr. med. Artūrs Utināns120
(50 min)
Dr. Sandra Vinniņa
Pāru terapija angļu valodā
Ārsti-psihoterapeiti, psihosomatiskās medicīnas speciālistiCena EUR
(vizītes ilgums)
Dr. Artūrs Utināns140
(50 min)
Ģimenes terapija
Ārsti-psihoterapeiti, psihosomatiskās medicīnas speciālistiCena EUR
(vizītes ilgums)
Dr. Sandra Vinniņa120
(50 min)
Grupu terapija
Ārsti-psihoterapeiti, psihosomatiskās medicīnas speciālistiCena EUR
(vizītes ilgums)
Docents Dr. med. Andrejs Ancāns25
(90 min)
Bālinta grupa
Ārsti-psihoterapeiti, psihosomatiskās medicīnas speciālistiCena EUR
(vizītes ilgums)
Bālinta grupa30
(90 min)
Psihiatra konsultācjia
Ārsti-psihoterapeiti, psihosomatiskās medicīnas speciālistiCena EUR
(vizītes ilgums)
Dr. Gunārs Trimda (darba valoda latviešu/krievu)80
(atkārtota vizīte 60)
(30/20 min)
Dr. Krista Mieze (darba valoda latviešu/angļu/krievu)80
(atkārtota vizīte 60)
(45/30 min)
Dr. Daniels Šamburskis (darba valoda latviešu/angļu/krievu)70
(atkārtota vizīte 60)
(45/30 min)
Uztura speciālista konsultācija
Uztura speciālistsCena EUR
(vizītes ilgums)
Uztura speciālists Marina Svētiņa (darba valoda latviešu/krievu)
Pirmreizēja konsultācija60
(50 min)
Atkārtota konsultācija50
(50 min)
Individuāla uztura plāna izstrādāšana80
Audiologopēda konsultācija
AudiologopēdsCena EUR
(vizītes ilgums)
Audiologopēds - darbs ar audiologopēdu sākas ar 2-4 diagnostikas vizītēm, kuru beigās speciālists sniedz rekomendācijas un pēc nepieciešamības vienkāršotu slēdzienu. Vēlāk pēc indikācijām ir vienošanās ar pacientu vai ģimenes locekļiem par nepieciešamību pēc konsultācijām vai nodarbībām.
Audiologopēde Andra Vabale (darba valoda latviešu/krievu)
Diagnostika ar rekomendācijām un vienkāršotu slēdzienu pēc nepieciešamības60
Audiologopēda konsultācija50
Audiologopēda konsultācija ar abiem vecākiem70
Audiologopēda nodarbība pēc diagnostikas veikšanas60
Izvērstais audiologopēda slēdziens90
Drāmas terapeita konsultācija
Drāmas terapeitsCena EUR
(vizītes ilgums)
Ilze Skuja35
(individuāli)
drāmas terapija grupā 20
(90 min)
Klīniskā un veselības psihologa konsultācija
Klīniskais un veselības psihologsCena EUR
(vizītes ilgums)
Jeļena Silkina (darba valodas latviešu un krievu)
Psiholoģiskās izpētes bērniem un pusaudžiem:
Daļēji strukturēta anamnēzes intervija papildus katrai izpētei45
(45-60min)
Autisma diagnostika: standartizēta intervija ar vecākiem vai aprūpētājiem (Autism Diagnostic Interview) un bērna uzvedības strukturēts novērojums un novērtējums (Autism Diagnostic Obesrvation Scedule, ADOS tests).50
(45-60 min)
Psiholoģiskā izpēte ar Vekslera intelekta testu bērniem no 6 līdz 17g.v. (WISC-IV), Minhenes funkcionālās attīstības intrsumentu (1 - 3g.v.), Ahenbaha aptauju pirmsskolas, skolas vecuma bērniem un pieaugušajiem.50
(45-60 min)
Atzinuma sagatavošana (nedēļas laikā pēc izpētes veikšanas)120
Atgriezeniskā saite par atzinumu45
Individuālās konsultācijas
Kognitīvi biheiviorālā terapija bērniem50
(45 min)
Kognitīvi biheiviorālā terapija pieaugušajiem60
(45 min)
Kristīne Baranovska (darba valodas latviešu, krievu un angļu)
Individuālā konsultācija45
(45 min)
Psiholoģiskā izpēte/testēšana (kognitīvi procesi, personība)50
(45 min)
Atzinuma sagatavošana120
Atgriezeniskā saite par atzinumu45
(45 min)
Anita Salnāja (darba valodas latviešu un krievu)
Intervija45
(45 min)
Psiholoģiskā izpēte/testēšana50
(45 min)
Atzinuma sagatavošana120
Atgriezeniskā saite par atzinumu45
(45 min)
Individuālā konsultācija60
(45 min)
Fizioterapeita konsultācija
FizioterapeitsCena EUR
(vizītes ilgums)

Madara Sirmace

Individuālā konsultācija40
(60 min)
Fizioterapeita konsultācija grupā15
(90 min)
Mākslas terapeita konsultācija
Mākslas terapeitsCena EUR
(vizītes ilgums)

Ilze Plūme (darba valodas latviešu un krievu)

Vizuāli plastiskās mākslas terapija pusaudžiem un pieaugušajiem50
(60 min)
Vizuāli plastiskās mākslas terapija bērniem (4-10 gadi)45
(45 min)
Slēdzieni
Ārsti-psihoterapeiti, psihosomatiskās medicīnas speciālistiCena EUR
(vizītes ilgums)
Parastais ārsta konsultanta slēdziens15
Izvērstais ārsta konsultanta slēdziensVienas vizītes vērtībā
Vizīšu apmaksa

Vizīti iespējams apmaksāt klātienē, kā arī ar izrakstītu rēķinu.
Ja uz ieplānoto vizīti nevarat ierasties, tad atkarībā no situācijas un norunas ar ārstu, par izlaistu vizīti var tikt prasīts veikt apmaksu vizītes pilnā apmērā.
RSU Psihosomatiskās Medicīnas un Psihoterapijas klīnika sadarbojas ar apdrošināšanas kompānijām, kas var segt daļu vai pilnu vizītes maksu.