Skip to main content
This page is available in Latvian only.
Ja vēlaties atteikt vai pārcelt pirmreizējo vizīti, lūdzam par to savlaicīgi, vismaz 24 stundas iepriekš, informēt klīnikas administrāciju (tālr.67625655, e-pasts: infoatpsihosomatika[pnkts]lv). Ja vizīte tiek atcelta vēlāk par noteikto laiku, turpmāk lūgsim veikt 100% priekšapmaksu.

Individuālā psihoterapeita konsultācija

Ārsti-psihoterapeiti, psihosomatiskās medicīnas speciālisti

Cena
(vizītes ilgums)

Dr. Mārtiņš Ennītis 45 EUR
(45 min)
Dr. Adelīna Nikitenko 45 EUR
(45 min)
Dr. Dagnija Bruzgule45 EUR
(45 min)
Dr. Aleksandra Gromova (darba valoda – latviešu/krievu) 

45 EUR
(45 min)

Dr. Annija Gabriela Roze 

45 EUR
(45 min)

Dr. Evita Šatrova

45 EUR
(45 min)

Dr. Laura Rudzika (darba valoda – latviešu/krievu) 

45 EUR
(45 min)

Dr. Lilija Ķēniņa (darba valoda – latviešu/krievu) 

45 EUR
(45 min)

Dr. Marta Laizāne

45 EUR
(45 min)

Dr. Marta Zande 

45 EUR
(45 min)

Dr. Sindija M. Pīlāga

45 EUR
(45 min)

Dr. Renāte Ivanova  50 EUR
 (45 min)

Dr. Elīza Barbara Poikāne

 50 EUR
 (45 min)

Dr. Ilze Madara Brūvere 

 50 EUR
 (45 min)

Dr. Līva Mača

 50 EUR
 (45 min)

Dr. Paula Kovaļevska (darba valoda – latviešu/krievu)

 50 EUR
 (45 min)

Dr. Lana Šišlo 

50 EUR
(45 min)

Dr. Sinda Kalniņa

50 EUR
(45 min)

Dr. Madara Pumpure

70 EUR
(45 min)

Dr. Laura Valaine 

70 EUR
(45 min)

Dr. Lelde Smilte-Breča

70 EUR
(45 min)

Dr. Romāns Beskrovnijs (darba valoda – latviešu/krievu)

70 EUR
(45 min)

Dr. Gļebs Troščenkovs (darba valoda – latviešu/krievu)

60 EUR
(45 min)

Dr. Laura Bubko

70 EUR
(45 min)

Dr. Ernests Pūliņš-Cinis

70 EUR
(45 min)

Dr. Olga Ļevašina (darba valoda – latviešu/krievu)

70 EUR
(45 min)
Dr. Ērika Rutkovska (darba valoda – latviešu/krievu)70 EUR
(45 min)

Dr. Dace Krūmiņa

80 EUR
(45 min)

Dr. Sandra Vinniņa (darba valoda – latviešu/krievu)

90 EUR
(45 min)

Dr. Maija Kārkliņa (darba valoda – latviešu/krievu)

90 EUR
(45 min)

Dr. Oļegs Plesunovs (darba valoda – latviešu/krievu)

90 EUR
(45 min)
Docents Dr.med. Andrejs Ancāns (darba valoda – latviešu/krievu)

100 EUR
(45 min)

Docents Dr. med. Artūrs Utināns (darba valoda – latviešu/krievu)

100 EUR
(45 min)

Docente Dr. med. Velga Sudraba (darba valoda – latviešu/krievu)

120 EUR
(45 min)

Individuālā psihoterapeita konsultācija angļu valodā

Ārsti-psihoterapeiti, psihosomatiskās medicīnas speciālisti

Cena
(vizītes ilgums)

Dr. Lilija Ķēniņa

60 EUR
(45 min)

Dr. Marta Zande60 EUR
(45 min)
Dr. Marta Laizāne60 EUR
(45 min)
Dr. Aleksandra Gromova60 EUR
(45 min)

Dr. Līva Mača

60 EUR
(45 min)

Dr. Sinda Kalniņa

60 EUR
(45 min)

Dr. Lana Šišlo

60 EUR
(45 min)

Dr. Elīza Barbara Poikāne 

60 EUR
(45 min)

Dr. Madara Pumpure

80 EUR
(45 min)

Dr. Ilze Madara Brūvere

60 EUR
(45 min)

Dr. Gļebs Troščenkovs 

70 EUR
(45 min)

Dr. Romāns Beskrovnijs 

80 EUR
(45 min)

Dr. Laura Valaine

80 EUR
(45 min)

Dr. Lelde Smilte-Breča

80 EUR
(45 min)

Dr. Laura Bubko

80 EUR
(45 min)

Dr. Olga Ļevašina

80 EUR
(45 min)

Dr. Ernests Pūliņš-Cinis

80 EUR
(45 min)

Dr. Oļegs Plesunovs

100 EUR
(45 min)

Docents Dr. med. Artūrs Utināns

120 EUR
(45 min)

Pāru psihoterapeita konsultācija

Ārsti-psihoterapeiti, psihosomatiskās medicīnas speciālisti

Cena
(vizītes ilgums)

Dr. Madara Pumpure90 EUR
(55 min)

Docents Dr. med. Artūrs Utināns

120 EUR
(50 min)

Dr. Sandra Vinniņa

150 EUR
(1h 30 min)

Pāru psihoterapeita konsultācija angļu valodā

Ārsti-psihoterapeiti, psihosomatiskās medicīnas speciālisti

Cena 
(vizītes ilgums)

Dr. Artūrs Utināns

140 EUR
(50 min)

Ģimenes terapija

Ārsti-psihoterapeiti, psihosomatiskās medicīnas speciālisti

Cena 
(vizītes ilgums)

Dr. Sandra Vinniņa

150 EUR
(1h 30 min)

Grupu terapija

Ārsti-psihoterapeiti, psihosomatiskās medicīnas speciālisti

Cena
(vizītes ilgums)

Docents Dr. med. Andrejs Ancāns

25 EUR
(90 min)

Bālinta grupa

Ārsti-psihoterapeiti, psihosomatiskās medicīnas speciālisti

Cena
(vizītes ilgums)

Bālinta grupa

30 EUR
(90 min)

Psihiatra konsultācjia

Psihiatrs

Cena
(vizītes ilgums)

Dr. Gunārs Trimda (darba valoda – latviešu/krievu)

Pirmreizējā konsultācija80 EUR
(30 min)
Atkārtota konsultācija60 EUR
(15 min)

Dr. Krista Mieze (darba valoda – latviešu/angļu/krievu)

Pirmreizējā konsultācija80 EUR
(45 min)
Atkārtota konsultācija60 EUR
(30 min)

Dr. Daniels Šamburskis (darba valoda – latviešu/angļu/krievu)

Pirmreizējā konsultācija80 EUR
(40 min)
Atkārtota konsultācija60 EUR
(40/30 min)
Atkārtota recepšu izsniegšana, receptes korekcija 40 EUR
(15 min)

Dr. Vineta Viktorija Vinogradova

Pirmreizējā konsultācija80 EUR
(45 min)
Atkārtota konsultācija60 EUR
(45/30 min)
Atkārtota recepšu izsniegšana, receptes korekcija (zoom/telefoniski)20 EUR
(15 min)
Narkologa konsultācija
NarkologsCena
(vizītes ilgums)
Doc. Velga Sudraba
Narkologa konsultācija

120 EUR
(45 min)

Dr. Marta Laizāne
Narkologa pirmreizēja konsultācija80 EUR
(45 min)
Narkologa atkārtota konsultācija60 EUR
(30 min)
Dr. Mārtiņš Ennītis
Narkologa pirmreizēja konsultācija80 EUR
(45 min)
Narkologa atkārtota konsultācija60 EUR
(30 min)
Klīniskā un veselības psihologa konsultācija

Klīniskais un veselības psihologs

Cena
(vizītes ilgums)

Jeļena Silkina (darba valoda – latviešu/krievu)

Psiholoģiskās izpētes bērniem un pusaudžiem:

Daļēji strukturēta anamnēzes intervija papildus katrai izpētei

45 EUR
(45-60min)

Psiholoģiskā izpēte ar Vekslera intelekta testu bērniem no 6 līdz 17g.v. (WISC-IV), Minhenes funkcionālās attīstības intrsumentu (1-3 g.v.), Ahenbaha aptauju pirmsskolas, skolas vecuma bērniem un pieaugušajiem.

50 EUR
(45-60 min)

Atzinuma sagatavošana

*Atzinuma sagatavošanas maksa var mainīties, ja tiek veikta papildus sfēras izpēte (par katru sfēru + 50 EUR pie esošās atzinuma cenas)

150 EUR

Atgriezeniskā saite par atzinumu

50 EUR

Individuālās konsultācijas

Kognitīvi biheiviorālā terapija bērniem

60 EUR
(45 min)

Kognitīvi biheiviorālā terapija pieaugušajiem

60 EUR
(45 min)

Autisma diagnostika/ADOS tests

(Maksā tiek iekļautas 3 konsultācijas un ADOS testa atzinums*)

1) Pirmā individuālā konsultācija tikai vecākiem (intervija + anamnēze)50 EUR
(50 min)
2) Otrā vizīte ar bērnu (diagnostika) 50 EUR
(50-70 min)
3) Atzinuma sagatavošana150 EUR
4) Trešā vizīte ar vecākiem (atgriezeniskā saite + rezultāti), atzinuma izsniegšana50 EUR
(50 min)
* Kopējās ADOS testa veikšanas izmaksas ir 300

Anita Salnāja (darba valoda – latviešu/krievu)

Intervija

50 EUR
(45 min)

Psiholoģiskā izpēte/testēšana

50 EUR
(45 min)

Atzinuma sagatavošana

150 EUR

Atgriezeniskā saite par atzinumu

50 EUR
(45 min)

Individuālā konsultācija

60 EUR
(45 min)

Latvijas Klīniskais personības tests57 EUR
(45 min)

Eva Stikāne (darba valoda – latviešu/krievu)

Individuālā konsultācija bērniem un pieaugušajiem

60 EUR
(45 min)

Ģimenes/pāra konsultācija

80 EUR
(60 min)

Smilšu spēles terapija

50 EUR
(45 min)

Psiholoģiskā izpēte 

60 EUR
(45 min)

Atzinuma sagatavošana

*Atzinuma sagatavošanas maksa var mainīties, ja tiek veikta papildus sfēras izpēte (par katru sfēru + 50 EUR pie esošās atzinuma cenas)

150 EUR

Autisma diagnostika/ADOS tests

(Maksā tiek iekļautas 3 konsultācijas un ADOS testa atzinums*)

1) Pirmā individuālā konsultācija tikai vecākiem (intervija + anamnēze)

50 EUR
(50 min)

2) Otrā vizīte ar bērnu (diagnostika) 50 EUR
(50-70 min)
3) Atzinuma sagatavošana150 EUR
4) Trešā vizīte ar vecākiem (atgriezeniskā saite + rezultāti), atzinuma izsniegšana50 EUR
(50 min)
* Kopējās ADOS testa veikšanas izmaksas ir 300
Aigars Vilcāns (darba valoda – latviešu/krievu)
Individuālā konsultācija60 EUR
(45 min)

Psiholoģiskās izpētes - Vekslera intelekta tests (6-17g.). Psih. izpētes kognitīvo spēju izvērtēšana un emocionālās sfēras izvērtēšana. RSU Latvijas klīniskais personības tests (no 18g.). Intelekta struk.tests (psiholoģiskā novērtēšana) (no 18g.). Disociācijas Daudzdimensiju aptauja, (DDA-6) (no 18.g.)

Anamnēze/intervija (tikai vecākiem)50 EUR
(50 min)
Psiholoģiskā izpēte 50 EUR
(50 min)

Atzinuma sagatavošana

*Atzinuma sagatavošanas maksa var mainīties, ja tiek veikta papildus sfēras izpēte (par katru sfēru + 50 EUR pie esošās atzinuma cenas)

150 EUR
Atgriezeniskā saite par atzinumu50 EUR
(50 min)
Latvijas Klīniskais personības tests57 EUR
(45 min)
Laura Kovaļenko  (darba valoda – latviešu/krievu)
Individuālā konsultācija bērniem un pieaugušajiem60 EUR
(45 min)
Individuālā konsultācija, izmantojot smilšu spēles terapijas metodes60 EUR
(45 min)

Psiholoģiskās izpētes

Anamnēze/intervija (tikai vecākiem)60 EUR
(50 min)
Psiholoģiskā izpēte 60 EUR
(50 min)

Atzinuma sagatavošana

*Atzinuma sagatavošanas maksa var mainīties, ja tiek veikta papildus sfēras izpēte (par katru sfēru + 50 EUR pie esošās atzinuma cenas)

150 EUR
Atgriezeniskā saite par atzinumu60 EUR
(50 min)
Audiologopēda konsultācija

Audiologopēds

Cena
(vizītes ilgums)

Audiologopēds darbs ar audiologopēdu sākas ar 2-4 diagnostikas vizītēm, kuru beigās speciālists sniedz rekomendācijas un pēc nepieciešamības vienkāršotu slēdzienu. Vēlāk pēc indikācijām ir vienošanās ar pacientu vai ģimenes locekļiem par nepieciešamību pēc konsultācijām vai nodarbībām.

Audiologopēde Andra Vabale (darba valoda – latviešu/krievu)

Diagnostika ar rekomendācijām un vienkāršotu slēdzienu pēc nepieciešamības

60 EUR

Audiologopēda konsultācija

60 EUR

Audiologopēda konsultācija ar abiem vecākiem

70 EUR

Audiologopēda nodarbība pēc diagnostikas veikšanas

60 EUR

Izvērstais audiologopēda slēdziens

120 EUR

Īsais audiologopēda izraksts + funkcionālo vingrinājumu kopa50 EUR

Īsais audiologopēda izraksts

20 EUR

Drāmas terapeita konsultācija

Drāmas terapeits

Cena
(vizītes ilgums)

Ilze Skuja

40 EUR
(individuāli)

Drāmas terapija grupā 

20 EUR
(90 min)

Mākslas terapeita konsultācija
Mākslas terapeitsCena
(vizītes ilgums)
Ilze Plūme (darba valoda – latviešu/krievu)
Vizuāli plastiskās mākslas terapija pusaudžiem un pieaugušajiem50 EUR
(60 min)
Vizuāli plastiskās mākslas terapija bērniem (4-10 gadi)45 EUR
(45 min)
Uztura speciālista konsultācija

Uztura speciālists

Cena
(vizītes ilgums)

Uztura speciālists Marina Svētiņa (darba valoda – latviešu/krievu)

Pirmreizēja konsultācija

60 EUR
(50 min)

Atkārtota konsultācija

50 EUR
(50 min)

Individuāla uztura plāna izstrādāšana

80 EUR

Fizioterapeita konsultācija
FizioterapeitsCena
(vizītes ilgums)
Madara Sirmace
Individuāla fizioterapeita konsultācija50 EUR
(50 min)
Individuālā fizioterapeita konsultācija+manipulācijas (masāžas/locītavu mobilizācijas tehnikas, trigerpunktu izstrāde)55 EUR
(55 min)
Atkārtota konsultācija (viena mēneša laikā)40 EUR
(40 min)
Ārstnieciskā masāža55 EUR
(55 min)
INDIVIDUĀLA fizioterapijas nodarbība (aktīvi vingrinājumi izturības un muskulatūras spēka trenēšanai, lokanības un līdzsvara uzlabošanai, ķermeņa apzinātība, elpošanas un relaksācijas tehnikas)40 EUR
(50 min)
Fizioterapijas nodarbība DIVIEM30 EUR 1 personai
(50 min)
Aktīvi vingrojumi un manipulācijas/masāža50 EUR
(55 min)
Fizioterapija grupā (aktīvi vingrinājumi izturības un muskulatūras spēka trenēšanai, lokanības un līdzsvara uzlabošanai, ķermeņa apzinātība, elpošanas un relaksācijas tehnikas)15 EUR
(90 min)
Teipošana15 - 30 EUR

Slēdzieni

Ārsti-psihoterapeiti, psihosomatiskās medicīnas speciālisti

Cena
(vizītes ilgums)

Parastais ārsta konsultanta slēdziens

15 EUR

Izvērstais ārsta konsultanta slēdziens

Vienas vizītes vērtībā

Vizīšu apmaksa

Vizīti iespējams apmaksāt klātienē, kā arī ar izrakstītu rēķinu.
Ja uz ieplānoto vizīti nevarat ierasties, tad atkarībā no situācijas un norunas ar ārstu, par izlaistu vizīti var tikt prasīts veikt apmaksu vizītes pilnā apmērā.
RSU Psihosomatiskās Medicīnas un Psihoterapijas klīnika sadarbojas ar apdrošināšanas kompānijām, kas var segt daļu vai pilnu vizītes maksu.